Propozice

Ursus Cup 2023

Termín:
27. 5. 2023
Místo:
Radostice, sokolovna
Trasa:
scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem)
Kategorie:
S časovým limitem 5 hodin:
 • DD – dvojice žena/žena
 • DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 100 let)
 • MD – dvojice muž/žena
 • MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 100 let)
 • MM – dvojice muž/muž
 • MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 100 let)
S časový limitem 3 hodiny:
 • RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – každý šlape sám.
 • Ostatní – dvojice bez rozdílu věku, pohlaví a dopravního prostředku.
Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři do 21.5.2023.
Pořadatel si vyhrazuje ukončit příjem přihlášek po naplnění kapacity.
Startovné:
Je-li zaplaceno do 22.5.2023:
 • DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+ – 500 Kč
 • RD, Ostatní – 300 Kč
Je-li zaplaceno po 22.5.2023 nebo na místě:
 • DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+ – 600 Kč
 • RD, Ostatní – 400 Kč
Bankovní spojení: 300 000 2536 / 8040, jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce.
Start:
Čas startu od 10.30 hod.dle startovní listiny.
Prezentace:
8.30–10.00 hod. v místě startu.
Mapa:
Turistická mapa z Mapy.cz s vyznačenými kontrolami, měřítko 1:40 000. Dvojice obdrží 2 mapy v okamžiku startu.
Doporučené vybavení:
Horské či trekové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole).
Na místě bude možné si zapůjčit otočné mapníky AUTOPILOT. Cena zapůjčení pro prvních 20 ks rezervací je 100 Kč/den, rezervace (počet požadovaných kusů + jméno zájemce) je možná do středy 24.5.2023 na mailu radovan.mach@seznam.cz.
Penalizace:
Při dojezdu do 10 minut po časovém limitu bude za každou minutu odečteno 5 bodů, dále pak už 10 bodů za každou další minutu.
Výsledky a vyhlašování:
Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru a následně na stránce závodu. Budou oceněny první tři dvojice v každé kategorii mimo kategorii „Ostatní“.
Upozornění:
Odesláním přihlášky přihlašující potvrzuje, že přihlášení účastníci jsou zdravotně způsobilí a že jedou na vlastní nebezpečí. Pokud vznikne závodníkovi škoda na zdraví či majetku nebo účastník setkání způsobí škodu třetí osobě, organizátor akce za ni nenese žádnou odpovědnost.
Akce se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Účastník závodu nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané. Cyklistická helma je povinná po celou dobu vyjížďky.