Propozice

Ursus Cup 2021 – vyjížďka cyklistů za účelem hledání kontrol podle mapy

Termín:
29.–30. 5. 2021
Místo:
sobota 29.5.2021 – Tetčice, Rybářská bašta (GPS 49.1736N,16.4214E)
neděle 30.5.2021 – Židlochovice, Informační centrum, Masarykova 100
Trasa:
scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem)
Kategorie:
Dvoudenní (sobota limit 5 hod., neděle limit 3 hod., je možné absolvovat pouze sobotní etapu):
 • DD – dvojice žena/žena
 • DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
 • MD – dvojice muž/žena
 • MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
 • MM – dvojice muž/muž
 • MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
Sobotní vyjížďka je součástí SHOCart ligy.
Pro kategorie příchozích je nutno se přihlásit na každý den samostatně, časový limit po oba dva dny 3 hod.:
 • RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na tyči nebo v přívěsných vozících.
 • Příchozí – dvojice bez rozdílu věku a pohlaví.
Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři do 24.5.2021.
Pořadatel si vyhrazuje ukončit příjem přihlášek či omezit počet účastníků s ohledem na aktuální opatření vyplývající z opatření ohledně Covid19. V případě nutnosti snížit počty účastníků budou mít právo startu dvojice, které se dříve přihlásily a uhradily startovné.
Startovné:
Je-li zaplaceno do 24.5.2021:
 • dvoudenní (DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+) – 600 Kč
 • pouze sobota (DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+) – 450 Kč
 • RD, Příchozí – 150 Kč/den
Je-li zaplaceno po 24.5.2021 nebo na místě:
 • dvoudenní (DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+) – 700 Kč
 • pouze sobota (DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+) – 500 Kč
 • RD, Příchozí – 150 Kč/den
Bankovní spojení: 300 000 2536 / 8040, jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce.
Start:
Čas startu je volitelný v rozmezí 10.00–11.30 hod. v sobotu a 9.30–11.00 hod. v neděli.
Výsledky a vyhlašování:
Záleží na aktuální epidemiologické situaci.
Prezentace:
8.30–10.30 hod. v místě startu.
Mapa:
Turistická mapa z Mapy.cz s vyznačenými kontrolami, měřítko 1:40 000 v sobotu, 1:30 000 v neděli. Dvojice obdrží 2 mapy v okamžiku startu.
Doporučené vybavení:
Horské či trekové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole).
Na místě bude možné si zapůjčit otočné mapníky AUTOPILOT. Cena zapůjčení pro prvních 20 ks rezervací je 100 Kč/den, rezervace (počet požadovaných kusů + jméno zájemce) je možná do čtvrtka 27.5.2021 na mailu radovan.mach@seznam.cz. Na místě bude možné otočný mapník i zakoupit, více na www.mapholders.cz.
Penalizace:
Při dojezdu do 10 minut po časovém limitu budou za každou minutu odečteno 5 bodů, dále pak už 10 bodů za každou další minutu.
Upozornění:
Účastníci setkání jedou na vlastní nebezpečí. Pokud vznikne závodníkovi škoda na zdraví či majetku nebo účastník setkání způsobí škodu třetí osobě, organizátor akce za ni nenese žádnou odpovědnost.
Akce se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Železniční trat je možné překonávat pouze v místech k tomu určených. Účastník setkání nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané. Cyklistická helma je povinná po celou dobu vyjížďky.
Osobní údaje:
Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením   použitím obrazového materiálu k propagaci závodu.
Kontakt pro případné dotazy a změny:
e-mail: pavel.ptacek (zavináč) bmt.cz
telefon: 603 255 926