Propozice

Ursus Cup 2022

Termín:
28.–29. 5. 2022
Místo:
Středisko volného času Ivančice HORIZONT, Zemědělská 619/2, Ivančice
Trasa:
scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem)
Kategorie:
Dvoudenní (sobota limit 5 hod., neděle limit 4 hod.):
 • DD – dvojice žena/žena
 • DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
 • MD – dvojice muž/žena
 • MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
 • MM – dvojice muž/muž
 • MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
Pro kategorie rodičů s dětmi a příchozích je nutno se přihlásit na každý den samostatně, časový limit po oba dva dny 3 hod.:
 • RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na tyči nebo v přívěsných vozících.
 • Příchozí – dvojice bez rozdílu věku a pohlaví.
Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři do 23.5.2022.
Pořadatel si vyhrazuje ukončit příjem přihlášek po naplnění kapacity.
Startovné:
Je-li zaplaceno do 23.5.2022:
 • dvoudenní (DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+) – 1200 Kč
 • RD, Příchozí – 250 Kč/den (bez stravy)
Je-li zaplaceno po 23.5.2022 nebo na místě:
 • dvoudenní (DD, DD+, MD, MD+, MM, MM+) – 1350 Kč
 • RD, Příchozí – 250 Kč/den
V ceně startovného pro dvoudenní kategorie je zahrnuto jídlo pro oba členy týmu, vždy po dojezdu každé etapy. Výběr ze dvou jídel (s masem, bezmasé), jídelníček viz „Co si dáte na jídlo?“, volbu provedete současně s registrací do závodu.
Bankovní spojení: 300 000 2536 / 8040, jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce.
Start:
Čas startu v sobotu od 10.30 hod., v neděli od 9.30 hod. dle startovní listiny.
Výsledky a vyhlašování:
Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru a následně na stránce závodu. V sobotu proběhne vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. V neděli budou oceněny první tři dvojice v každé kategorii v součtu výsledků obou etap.
V kategorii příchozích budou oceněni vítězové kategorie za každý den samostatně.
Prezentace:
8.30–10.00 hod. v místě startu.
Mapa:
Turistická mapa z Mapy.cz s vyznačenými kontrolami, měřítko 1:40 000 v sobotu, 1:30 000 v neděli. Dvojice obdrží 2 mapy v okamžiku startu.
Doporučené vybavení:
Horské či trekové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole).
Na místě bude možné si zapůjčit otočné mapníky AUTOPILOT. Cena zapůjčení pro prvních 20 ks rezervací je 100 Kč/den, rezervace (počet požadovaných kusů + jméno zájemce) je možná do středy 25.5.2022 na mailu radovan.mach@seznam.cz.
Penalizace:
Při dojezdu do 10 minut po časovém limitu bude za každou minutu odečteno 5 bodů, dále pak už 10 bodů za každou další minutu.
Upozornění:
Účastníci setkání jedou na vlastní nebezpečí. Pokud vznikne závodníkovi škoda na zdraví či majetku nebo účastník setkání způsobí škodu třetí osobě, organizátor akce za ni nenese žádnou odpovědnost.
Akce se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Účastník setkání nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané. Cyklistická helma je povinná po celou dobu vyjížďky.
Ubytování:
Pořadatel má rezervovány pokoje přímo v centru závodů. Cena na osobu a noc se snídaní je 350 Kč. Objednávky na ubytování prosím posílejte na mail: pavel.ptacek@bmt.cz.