Pokyny

Pokyny – Ursus Cup 2021

Místo:
sobota 29.5.2021 – Tetčice, Rybářská bašta (GPS 49.1736N,16.4214E)
neděle 30.5.2021 – Židlochovice, Informační centrum, Masarykova 100
(Pro zvětšení klikněte na příslušnou mapku.)
Trasa:
scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem)
Kategorie:
Dvoudenní (sobota limit 5 hod., neděle limit 3 hod., je možné absolvovat pouze sobotní etapu):
  • DD – dvojice žena/žena
  • DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
  • MD – dvojice muž/žena
  • MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
  • MM – dvojice muž/muž
  • MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
Sobotní vyjížďka je součástí SHOCart ligy.
Kategorie příchozích a rodičů s dětmi, časový limit po oba dva dny 3 hod.:
  • RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na tyči nebo v přívěsných vozících.
  • Příchozí – dvojice bez rozdílu věku a pohlaví.
Prezentace:
8.30–10.30 hod. v místě startu.
Na prezentaci obdrží každá přihlášená dvojice obálku, ve které budou startovní průkazky a popisy kontrol na sobotu (případně i neděli).
Start:
S ohledem na omezení kontaktu mezi účastníky akce je čas startu volitelný v rozmezí 10.00–11.00 hod. v sobotu a 9.30–10.30 hod. v neděli.
Mapa:
Turistická mapa z Mapy.cz s vyznačenými kontrolami, měřítko 1:40 000 v sobotu, 1:30 000 v neděli. Dvojice obdrží 2 mapy v okamžiku startu.
Doporučené vybavení:
Horské či trekové kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole).
Na místě bude možné si zapůjčit otočné mapníky AUTOPILOT. Cena zapůjčení pro prvních 20 ks rezervací je 100 Kč/den, rezervace (počet požadovaných kusů + jméno zájemce) je možná do čtvrtka 27.5.2021 na mailu radovan.mach@seznam.cz.
Bodové ohodnocení + penalizace:
Průjezd kontrolami si dvojice razí kleštičkami do startovního průkazu do políčka označeného stejným číslem jako číslo příslušné kontroly. Bodové ohodnocení kontroly je totožné s číslem kontroly v mapě. Pokud by došlo k odcizení kontroly, vyfoťte místo kontroly.
Při dojezdu do 10 minut po časovém limitu bude za každou minutu odečteno 5 bodů, dále pak už 10 bodů za každou další minutu.
Vyhrává dvojice, která získá větší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje kratší výsledný čas.
Po celou dobu vyjížďky je nutné, aby se dvojice pohybovala na doslech.
Upozornění:
Snažte se dodržovat rozestupy a nesrocujte se, dodržujte aktuální opatření proti covidu-19.
Účastníci setkání jedou na vlastní nebezpečí. Pokud vznikne závodníkovi škoda na zdraví či majetku nebo účastník setkání způsobí škodu třetí osobě, organizátor akce za ni nenese žádnou odpovědnost.
Akce se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Železniční trat je možné překonávat pouze v místech k tomu určených. Účastník setkání nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané. Cyklistická helma je povinná po celou dobu vyjížďky.
V neděli nám byl umožněn průjezd přes židlochovickou bažantnici, ale pouze po páteřní silnici, která protíná celý prostor. Na ostatní cesty je vjezd přísně zakázán. Zakázaný prostor je v mapě zašrafován:
Osobní údaje:
Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením   použitím obrazového materiálu k propagaci závodu.

Věříme, že pokud budete respektovat všechna nezbytná opatření, proběhne závod bez problémů.